Armatur Ukrayna (ГОСТ7566-94)

Armatur betonla daha yaxşı təmas və bağlılığı təmin etmək məqsədilə üzərində qabarıqlar olan metal mildir. Dəmir-beton kosntruksiyalarının karkasında istifadə olunur və gücləndirici element kimi çıxış edir. Armatur qara metallurgiya məhsulları sırasında ən böyük tələbata malikdir

Məhsulun adı Marka
Armatur 8 A500C
Armatur 10 A500C
Armatur 12 A500C
Armatur 14 A500C
Armatur 16 A500C
Armatur 18 A500C
Armatur 20 A500C
Armatur 22 A500C
Armatur 25 A500C
Armatur 28 A500C
Armatur 32 A500C